Érdemes tudni, ha Balira jössz

2016. ápr. 04.

Általában nem a praktikus információkról szoktam írni Balival kapcsolatban, azokról kitűnő útikönyveket és netes forrásokat találhattok. Egy rövid kivonatot írtam azokról a lelkemet megérintő jelenségekről, amit szép sorban megtapasztaltam, amikor először jöttem a szigetre. Eltartott egy darabig, mire tudatában lettem, valójában mi az, amit tapasztalok, hogy kell ezt érteni, hogy kell “jól viselkedni” ebben a különleges világban.

wc outside

Vannak emberek, akik az utazásuk során azt várják el és azt értékelik, amihez hozzászoktak otthon és megszokott világnézetükbe próbálják beilleszteni az új világot. Ez problémát okozhat, hisz Bali szokatlan. Akik ide látogatva idejüket a tengerparti hotelek és turistavilág szférájában töltik és nem nyitottak a kulturális-spirituális világ megismerésére, sokat veszítenek, hisz Balinak ez a fő vonzereje.

Többször tapasztaltam, hogy vannak olyan turisták, akik konkrétan elmenekültek a szigetről. Annyira felkavarta és zavarta őket a természet közelsége (pókok, gekkók, kígyók, rovarok) és a természetesség (nem minden patyolat steril), a kulturális különbségek, hogy nem tudtak ráhangolódni a helyi világra.

Sokszor a „nem tudás, nem értés” miatt tűnhet néhány embernek Bali kényelmetlenül idegennek vagy bizarrnak (például a sok szörny-szobor, ijesztő álarcok, mágikus gondolkodás).

A képen látható kültéri lehetőséget csak viccből tettem fel, ez azért nem gyakori, viszont szép átmenet a vadonbeli bokor-típusú, a guggolós wc-csésze, és a mi kultúránkbeli angol toalett között. Az anyagi valóság különbségein túl azonban a spirituális és pszichikus világ különbségeit is érzékelni, tapasztalni fogja az idelátogató, ha nem a légkondis hotelek biztonságos világát választja a tengerparton. A materialista vagy ateista szemléletű embernek ez a világ túl spirituális, túl titokzatos, túl mágikus, túl intenzív lehet, vagy tévesen elmaradottnak tekintheti az itteni embereket például sajátos világnézetük vagy eltérő gondolkodásuk miatt. Épp ezért jó tudni előre néhány dolgot Bali sajátos világáról.

Fő érdeklődési területem Bali pszichikus, láthatatlan világának megismerése a helyi kultúrán, spirituális hagyományokon, művészeten keresztül.

vizisárkány

Ebben az írásban főleg azokat az alapvető elemeket foglaltam össze, amelyek  ismerete megkönnyíti a “balinéz lélekvilág” megértését, ha egyáltalán lehet ilyen általánosító fogalmat mondani. Természetesen itt sem egyformák az emberek.  Ez az írás alapszinten ad betekintést Bali  spirituális szféráiba azoknak, akik erre kíváncsiak. Az alábbi elemek főleg a tradíciót jobban őrző falvakban, városokban érzékelhetők, a turistaparadicsomokban kevésbé:

1. Vallás. Ez alapvetően meghatározza a helyiek életét, gondolkodását és világnézetét. Érdemes erről annyit tudni, hogy a Bali lakóinak 92 százaléka a balinéz hinduizmus híve, ami eltér minden más vallástól, ez csak egyedül itt található. A balinéz-hindu vallás alapvetően abban tér el a hindutól, hogy olyan hazai sajátos elemekkel ötvöződött, mint az ősök tisztelete és a természethit (animizmus), melyet átszőnek buddhista elemek is. Az újjászületést úgy értelmezik, hogy az ősök visszaszületnek a Földre, többnyire a saját családjukba térnek vissza. Az animizmus a természetközeli népek elemi hite, miszerint az élő és élettelen dolgoknak egyaránt lelket, spirituális erőt tulajdonítanak. Például egy istenszobor nem csak az adott isten ábrázolása, de valódi spirituális erővel bíró lény.

temlomi ima

A világnak nem csak a látható, de a láthatatlan aspektusai is egyformán fontosak (itt erről). Mivel sokféle istent imádnak a helyiek, így tévesen azt hiheti a turista, hogy Balin többistenhit van. Ez olyan értelemben igaz, hogy az egyes alistenek mellett a Mindenség Teremtője az Egyetlen Isten. A további istenek az Egyetlen Isten különféle apektusainak kifejeződései. A balinézek úgy hiszik, hogy a legfelsőbb isten ereje áthatja az Univerzumot és egységet formál az alkotásával.  Egyes isteneknek,  akik a legfelsőbb isten manifesztációi, speciális kozmikus erejük van és a teremtett világ különféle minőségeit képviselik.

szobormágia

2. Hármasság – Trimurti. A nyugati világban általában dualitásban gondolkodunk. Van a Jó és Rossz, a Fekete és Fehér, a Pozitív és Negatív , a dolgok pedig e két végpont között helyezkednek el. A nyugati szemlélet szerint a Jó, a Világos, a Pozitív elfogadható. Ennek ellentéte a Rossz, a Sötét, a Negatív, az valami kerülendő, üldözendő, kiirtandó, és jogosulatlan a létezésre.  A balinéz gondolkodás egy kicsit eltér ettől.

Itt is léteznek az ellentétek, ám ugyanolyan jelentősége van egy harmadik nézőpontnak: a Középnek. A balanszra törekvés alapvetően meghatározza az emberek mindennapi életét, tudatosan törekszenek az erők egyensúlyára. Tehát a Sötét nem kevésbé jogosult a létezésre, mint a Világos. Mindkét oldalt tiszteletben tartják, mindkét oldalnak jár a virágfelajánlás, bár ez nem teljesen egyforma. Az Isten 3 féle módon nyilvánul meg: Alkot és Teremt (Brahma),  Fenntart (Vishnu), és Rombol, Átalakít (Shiva). A további istenek hierarchikusan a főistenek alatt helyezkednek el, és ezek az isteni minőségek keverednek az emberek természetében is. De ugyanígy a félisteni vagy démoni minőségek is kapcsolódhatnak az emberhez.

                     Exif_JPEG_PICTURE

3. Virágfelajánlások ( canang sari, banten, stb.) A virágokkal díszített földre, oltárra, egyéb helyekre elhelyezett kis kosárkákat mindenhol lehet látni Balin. Az virágfelajánlásoknak a legnagyobb jelentősége abban rejlik, hogy jó kapcsolatot tartsanak fenn a láthatatlan erőkkel, melyek az emberekkel együtt élnek és melyek őrzik az élet forrásait. A felajánlás elsősorban ajándék. Az istenségek megajándékozásával a balinézek hálájukat és köszönetüket fejezik ki a föld termőképességéért és mindenért, amely lehetővé teszi a földi életet. Az alsó világnak szóló felajánlásokkal – melyeket főképp a földre helyeznek, sokszor kávéval meglocsolják vagy cigeratta, cukorka is van bennük – az Univerzum harmóniáját megzavaró entitásoknak kedveskednek. Vannak felajánlások halottak lelkeinek is, hogy segítsék haláluk  utáni útjukat és bőséget kérjenek tőlük.

offering in shrine

4. Természetfölötti hatalom működésének tudata. A mindennapi életben összefolynak az anyagi világ és a természetfölötti világ határai, utóbbi is a mindennapi élet része. Ugyanakkor erről egy turista csak keveset fog hallani, főleg nem olyan dolgokról, amelyekről maguk a balinézek sem beszélnek szívesen. Például a fekete mágiáról sosem fogunk hallani egy helyitől, mert nem szabad beszélni róla. Ugyanakkor rejtélyes betegségek, balesetek, hirtelen halál esetén sok esetben ezt tekintik kiváltó oknak.

Az elme tisztán tartását szintén szertartások szolgálják, például a vízszertartások. A saját pszichikus erő tisztán tartása eredendő védelem az ártó, láthatatlan energetikai hatásokkal szemben. Például a helyiek többsége óvakodik a rossz cselekedetektől, a karmában való hit a vallásuk része.  Hitük szerint negatív energiákat kibocsátó embernek nem szabad Balin sokáig tartózkodnia, mert magához vonzza a sötét energiákat, melyek folyamatosan körülöttünk vannak és arra várnak, hogy fogadó közegre találjanak. Ilyenkor  felerősíthetik az ember negatív érzéseit, gondolatait, és még  betegségeket is bevonzhatnak. Még az eltitkolt érzések is képesek testi tünetekben előtörni, ha másképp nem megy. Ugyanakkor a jó szándékú, tiszta szívű emberek könnyebben gyógyulnak, harmonikus tudati szintekhez kapcsolódhatnak a spirituális fejlődés útján, hisz magasabb frekvenciák éppúgy elérhetőek, mint az alacsonyabbak.

mystic

5. Szent Víz. A víznek alapvető szerepe van a balinéz gondolkodásban, mely jóval túlmutat annak életfenntartó mindennapos használatán. A víz áramlása és folyása az életenergia áramlással is összefügg, a csobogók nem csak esztétikai okok miatt találhatók meg a lakóhelyek közelében. A természetes forrásokból eredő víznek viszont már mágikus erőt tulajdonítanak, ezek Szent Vizek, amelyek spirituális tisztító hatással rendelkeznek. A papok szenteltvize mindig tiszta vizű forrásból származik. Forrásban, vízesésben fürödni nem csak tisztító és gyógyító hatású, hanem megvéd a gonosz erőktől is. Gyakran folyamodnak tisztító fürdőszertartásokhoz(melukat ceremony), amely a lélek tisztulását segíti, megszabadíthat negatív érzésektől, karmikus terhektől. Ezeket a ceremóniákat papok kísérhetik, de egyedül is vehet melukatot aki szükségét érzi (próbáljátok ki a szent vizek hatását,  ha már erre jártok!).

holy water

Agung 3

6. Agung Vulkán – Ez a balinézek Szent Hegye, az Isten lakóhelye, de egyben maga az istenszimbólum is. Ennek a mai napig aktív vulkánnak a csúcsa Bali legmagasabb pontja (3031 méter). Utoljára 1963-64 között tört ki, közel 2000 ember halálát okozva. /Azóta, hogy ezt a bejegyzést írtam, újra kitört az Agung, 2017 novemberében./ A balinéz anyatemplom, a Besakih is erre a hegyre épült és a kitöréssel együttjáró lávafolyam csak néhány méterre kerülte el a templomot – ezzel is bizonyítva annak természetfölötti erejét.

Agung2

7. Tájékozódási irányok – Balin kétfajta tájékozódási mód van és az égtájak alatt nem biztos, hogy ugyanazt értjük, mint ők. Az egyik a geológiai, mely alatt az iránytű tájolási pontjaival megegyező tájékozódás a mérvadó. A másik a spirituális tájékozódási irány. Minden, ami az Agung -hegy felé mutat – az „kaja”, észak. Az Agung vulkánnal ellentétes irány, és ami a tenger felé néz – az „kelod”, dél. Ahonnan a Nap felkel  (amit szintén az Isten manifesztációjának tekintenek) – „kangin” azaz kelet, az ellentétes irány pedig „kauh”, azaz nyugat.

A balinéz falvak kialakítása ez utóbbi, a spirituális tájékozódási irányok elvén alapul:  A Brahma templomok a falu északi (kaja) végében találhatók, míg a Síva templom, a halottégetés a déli (kelod) oldalon. Ezek ismeretében tudhatjuk ha eltévedünk a neveket és házszámokat nélkülöző utcalabirintusban, és még a GPS sem működne, hogy a tenger felé vagy a hegy felé haladunk. A családi közösségekben és udvarkialakításban szintén meghatározó a tájolás, ennek komplex szabályrendszere van.

upacara

8. Életút rítusok – A balinéz hinduk spirituális energiakészletének növelését és a folyamatos megtisztulást és spirituális védelmet az egyéni életút során különleges szertartások is biztosítják. A rítusok a születés előtt, a várandósság idején kezdődnek és a halállal fejeződnek be. Összesen 13 speciális életszakaszhoz kapcsolódó rítus van egy ember életében. A személyes rítusoknak az elmulasztása nagy bajnak számítana. (Akit ezek részletesebben érdekelnek, ajánlom figyelmébe a Sekala&Niskala c. könyvet – Fred B. Eiseman).

Ha már a szertartásokról van szó, Balin bárhová megyünk, mindig be kell kalkulálni, hogy egy upacara (szertartás) keresztezi utunkat, ilyenkor nincs más megoldás, mint várni…. türelmesen. Az időfogalom egyébként is eltérő, a balinézek mentalitása általában nyugodt, kiegyensúlyozott, nem rohannak, nem kapkodnak. (Bali-time)

9. Templomi ceremóniák. Ezzel nagyon sokszor találkozhatunk a templomok szigetén. Ha a balinéz tradíciókból szeretne valaki ízelítőt kapni, akkor az utazás időpontját nem lehet elrontani, templomi ceremóniákkal biztosan találkozunk. Például a Hold állásához kötődően vannak szertartások. Minden templomnak van saját ünnepe is (az Odalan), amit a templom megszentelésének évfordulója idején tartanak, legrövidebb formájában is 1-3 napig, de akár két héten keresztül is tarthat. Mivel sok templom van, így sok ünnepet lehet látni, ilyenkor a szertartásokon túl gamelán zene, táncok, drámák, komédiák és árny-színház előadások kísérhetik az ünnepet.

upacara

Idegeneknek is meg lehet látogatni a templomi eseményeket, ha betartják a következő szabályokat:

  • szarongot kell viselni (férfinak és nőnek egyaránt), amit egy pánttal (sash) kell megkötni
  • imádkozó emberek előtt tilos elvonulni
  • villanóvakuval tilos fényképezni
  • nem szabad magasabban ülni, mint a pap vagy a felajánlások
  • menstruációs ciklus alatt nők ne lépjenek a templomba (ilyenkor a nőket tisztátalannak tartják, és a vérhez rossz természetű szellemlények kapcsolódhatnak, akik vérrel táplálkoznak.)
heads

10. A fej szentsége. A hindu kozmológia szerint a makrokozmosz éppúgy, mint a mikrokozmosz strukturálisan 3 szintre tagozódik: Isten és mennyei világ; a középső világ az ember lakóhelye, az alsó világ az alacsonyrendű lényeké. Az embernél ugyanez a fej, test és a talp. A lélek helye e hit szerint a fejben van, ezért a fej szent. A kisbabák a fejtetőn át még kapcsolódnak az isteni világgal, a talpuk az első pár hónapban a földet nem is érintheti. KA gondolatok tisztán tartását szolgáló szertartások a lélek jólléte miatt fontosak. Idegeneknek a helyi gyermekek buksiját simogatni nem szokás, tiszteletlenségnek számít.

kisfiúcska

Balin az emberek az Univerzummal való harmóniára törekednek, még megtapasztalható a valódi élménye annak, hogy a többség harmóniában van a természettel, egymással, Istennel. Ha Balit mélyebben megismerjük, akkor a sziget sokkal többet tud adni attól, mint amennyit a természeti szépsége, egzotikus mássága, és egyéb turisztikai vonzereje miatt kaphatunk. Azt is megmutatja, hogy a béke elérhető és fenntartható a folyamatos önmagunkon végzett “munka” útján.  Amire fókuszálunk, abba az irányba alakul a világunk és mindig a saját választásunk, hogy az életünkben milyen energiához kapcsolódunk, gondolataink által milyen energiákat éltetünk. Az elménk és környezetünk energiájának folyamatos tisztításával az Univerzum más frekvenciájára hangolódhatunk, egy jobb világot teremthetünk, ha sokan így teszünk.

1 hozzászólás

  1. forevermanna

    Nagyon jo iras, nagyon koszonom!🙏

    Válasz

Egy hozzászólás elküldése

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Kövess a Facebook-on is!

Nincs találat

A keresett oldal nem található. Próbálja meg finomítani a keresést vagy használja a fenti navigációt, hogy megtalálja a bejegyzést.