Alkotó

Ami hivatásomat illeti: először fazekas-keramikus lettem, majd pszichológus, de mindkét hivatásomban az alkotótevékenységeknek és kreativitásnak a lélekre gyakorolt hatását tartottam fókuszban.

FAZEKAS – KERAMIKUS

Közel 20 éve érintett meg először egy fazekasműhely jellegzetes agyagos-mázas illata az Őrségben. Akkora hatással volt rám ez az élmény, hogy szakmát váltottam és bekönyörögtem magam egy kerámiaműhelybe.

Először kerámiaformázóként dolgoztam, miközben  két szakmai iskolában is tanultam. Miután a fazekas mesterséget elsajátítottam, létrehoztam saját kerámiaműhelyemet (Talizmán Kerámia), mely 5 főnek adott munkalehetőséget. Valójában az alkotás folyamata már ekkor is sokkal többet jelentett nekem, mint a kézművesség gyakorlata: a lelki energiák csatornájaként érzékeltem az alkotási folyamatot. Ez is a lélektan felé terelt, így pszichológiai tanulmányaimat is elkezdtem az ELTE-n. Jó ötletnek tűnt, hogy az egyetem évei alatt saját munkahelyet teremtsek, ahol szabadon osztom be az időmet, és még saját magam, sőt mások megélhetését is biztosíthatom.

Azonban nem mértem fel, mekkora energiabefektetést igényel egy 5 embert eltartó kerámiaműhely működtetése, miközben az egyetem nappali tagozatán tanulok. Életem egy csodája, hogy sikerült erre a szintre eljutni (örök hálám emiatt volt férjemnek, aki legnagyobb segítőm volt ennek elérésében). Eközben beláttam, hogy a megélhetés által is inspirált kézművesség, és a belülről inspirált alkotói önkifejezés két külön terület, melyet nem szabad összemosni. Az alkotás spontán örömét felemésztheti, ha ebből kell megélni.

Az egyetemi éveim során a kerámia kizárólag megélhetési forrássá vált, én pedig alkotó emberből főképp üzletasszonnyá változtam.

A kerámiaműhely ugyan lehetőséget adott arra, hogy rugalmas időbeosztással tudjam összehangolni munkámat a tanulmányaim követelményeivel, de ez az életforma akkora felelősséggel, energiaigénybevétellel járt, hogy hiába adott anyagi értelemben egyre stabilabb biztonságot, a végkimerülésig elfáradtam a kihívástól. Egy napon már sírva ébredtem a fáradtságtól, nullára merítettem ki az energiatartalékaimat. Ötödévesen megváltam a kerámiaműhelytől, hogy az egyetem befejezésének, a diplomamunkám megírásának, és a jövőbeli pszichológusi munkának biztosítsak nagyobb teret. Az alkotás azonban a mai napig életem része maradt, hol az agyag formálása, hol a festészet, hol az írás, vagy egyéb ötleteim megvalósítása során élem meg a kreativitásom.

ŐSI MAGYAR MINTÁS KERÁMIÁK

Egy időben tanulmányoztam a magyar nép eredetéről szóló írásokat, és eközben bukkantam rá azokra a csodaszép, izgalmas hun, szkíta, avar, honfoglaláskori ősi mintákra, melyekkel a korongozott agyagedényeimet díszítettem. A mintákat elődeinkhez hasonlóan színes földfestékkel (engobbal írókázva) vagy karcolással vittem fel a vörösre, zöldes-barnára égő agyagedényekre. A vízállóság miatt ólommentes átlátszó mázzal vontam be az edényeket.

Számomra nem kétséges, hogy az ősök motívumai, szimbólumai a gyökereinkből eredő energiát képesek közvetíteni a mai kor emberéhez az edényeken keresztül is. Fazekas edényeim stílusát a régi korok és a gyökereim kutatása inspirálta, melyet ötvöztem a mai kor edényhasználati szokásaival. Valójában máig inspirál az, hogy az ősit, a régit az újjal ötvözzem és harmóniába hozzam.

MŰVÉSZETTERÁPIA
 

Az alkotói folyamat számomra a bennünk rejlő világ megismerésének egy lehetséges útját jelenti, melynek átalakító, gyógyító, energiafokozó minőségei vannak. Személyes tapasztalataim alapján, majd másoktól tanulva, de valójában intuitív módon sajátítottam el a művészetterápiát. Később tanultam is ezt a hivatást, mely során saját módszereimet is kialakítottam.

Arra törekszem, hogy az alkotási folyamatot lelkiállapotaink rendezéséhez, alakításához, személyiségünk fejlesztéséhez, önmagunk megismeréséhez tudjuk felhasználni. Ennek nem csak a felnőttekkel, de a gyerekekkel való munkámban is sokszor hasznát vettem olyan esetekben, amikor az emberek nem tudtak beszélni a bennük zajló lelki folyamatokról, érzésekről.

Az alkotást, mint terápiás hatású művészeti tevékenységet alkalmaztam már idősek otthonában, hajléktalan emberekkel, addiktológiai betegekkel, hátrányos helyzetű gyerekekkel.

Gyakran vezettem különféle művészeti-önismereti alkotóműhelyt („Alkotóbarlang”), mely azok számára adott teret, akik  az alkotás útján kívántak kapcsolódni belső erőforrásaikhoz.

MUS-E PROGRAM

A nemzetközi MUS-E program a veszélyeztett sorsú, nehéz körülmények között élő gyermekek számára a művészetek gyakorlásával kínál olyan pozitív viselkedésmintákat, mely az egymás elfogadására, tiszteletére tanít. Ebben a programban  terápiás szemléletű művészként a képzőművészet eszközeivel dolgoztam 2 éven át. Gyakran együttműködtem más művészeti ágat képviselő művészekkel is. Nemzetközi projekteken is résztvehettem, és ahogyan egyre inkább elmélyültem az alkotási folyamat gyógyító-transzformáló tapasztalataiban, úgy vitt a sorsom egyre távolabb az országhatártól.

BALI
 

Balin továbbra is az alkotásban rejlő lélekgyógyító potenciálok kiaknázását kerestem, miközben saját kreatív utam is egy következő fázisba lépett. A művészetterápia eszközeivel önkéntesként először  mentálisan sérült gyermekekkel foglalkoztam egy éven keresztül a Sari Hati iskolában, Ubudban.

Később a szigeten tartózkodó felnőtteknek adtam művészetterápiás szemléletű workshopokat.

Az egyik legnagyobb megtiszteltetés számomra, hogy a mai napig is Wayan Karja, nemzetközileg is számontartott festőművésszel működöm együtt a művészeterápiás workshopokon.

ALKOTÁS, MINT KRÍZISINTERVENCIÓ
 

A sors úgy hozta, hogy az alkotás lélekgyógyító hatását extrém körülmények között, 7-es erősségű földrengések mellett is  megtapasztalhattam 2018 szeptemberében. Kétszer egy hetet töltöttem Lombok szigetének romokba dőlt részén, ahol a helyi segélyszervezettel együttműködve a művészetterápiát krízisintervenciós eszközként alkalmazhattam. Egy egész napos workshop keretében megoszthattam tapasztalataimat az indonéz szakmabeliekkel. Néhány napon keresztül a leginkább földrengés súlytotta területekre szálltunk ki, néhány órás enyhülést hozva a gyerekeknek és felnőtteknek. A romokba dőlt külső világból egy biztonságos belső világba varázsolódtunk bele, ahol lehetőség volt azonnal olyan forrásokhoz férni, amely enyhített a külvilágból érkező folyamatos fenyegetettség nyomásán. Tapasztalataimból ebben a blogbejegyzésben lehet olvasni: https://lelekmuvesz.hu/egy-het-onkentesseg-a-foldrenges-sujtotta-lombokon/  

TRÓPUSI KERÁMIÁK
 

Bali hatására egészen más irányba fordult az alkotókedvem. A trópusi világ az aktuális életérzéseimnek megfelelően nem csak az öltözékeimet, de az alkotásaimat is kiszínesítette.  Kerámiáim eg yrésze funkcionális maradt továbbra is. Másrészt olyan “balansztornyokat”, pici oltárokat kezdtem készíteni, melyeket virágokkal, kagylókkal, gyöngyökkel, ásványi kövekkel díszítettem.  Ezek részemről egyfajta felajánlások az isteni világnak. Bali szellemisége erősen áthatotta a pszichémet abban a tekintetben, hogy az életemet is egyfajta felajánlásnak érzem. Ezt tükrözik a kerámiáim is. Alkotásaim nagy részét ezért el is  ajándékozom.

0 hozzászólás

Egy hozzászólás elküldése

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük